Contributie is € 65,- p/p per kalenderjaar. Het eerste jaar van lidmaatschap wordt er 50% korting gegeven op de contributie. Daarnaast dient er eenmalig € 25,- p/p entreegeld voldaan te worden.
Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis.

Gastengeld is € 7,50 p/p per dag. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis.

Vanuit de ALB word je d.m.v. nieuwsbrief (De Zonnemail) op de hoogte gehouden van het wel en wee en de activiteiten binnen de vereniging.

Wij zijn aangesloten bij NFN Open & Bloot

NFN Open & Bloot is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreėrend Nederland. Wij zijn als vereniging aangesloten bij NFN. Dit houdt in dat NFN het bestuur van de vereniging ondersteunt, we gebruik kunnen maken van collectieve verzekeringen, onze leden ontvangen de NFN-jaarkaart en we volgen het veiligheidsprotocol. Ook organiseert NFN de Verenigingskamer en workshops voor bestuurders. Lees hier meer over op:  https://nfn.nl/informatie-besturen-naturistenverenigingen

De NFN-Jaarkaart

Alle volwassen leden van onze vereniging ontvangen de NFN-jaarkaart. Deze jaarkaart is géén ledenpas van NFN, maar een belangrijk middel om het veiligheidsprotocol uit te voeren. Hierin hebben wij afspraken vastgelegd over hoe om te gaan met meldingen van ongewenst gedrag. Het doel hiervan is om dit ongewenste gedrag te voorkomen en tegen te gaan. In uiterste gevallen zorgen we ervoor dat een pleger van ernstig ongewenst gedrag geen toegang meer krijgt tot de georganiseerde naaktrecreatie.

Deze jaarkaart geeft toegang tot alle terreinen van de bij de NFN / INF aangesloten verenigingen.