Contributie is € 59,- p/p per kalenderjaar. Het eerste jaar van lidmaatschap wordt er 50% korting
gegeven op de contributie. Daarnaast dient er eenmalig € 25,- p/p entreegeld voldaan te worden.
Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis.

Gastengeld is € 6,- p/p per dag. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis.

Als lid van de ALB ben je tevens lid van de NFN. Je kan dit passieve lidmaatschap ook activeren. Je
kunt je dan verkiesbaar stellen en stemmen voor de ledenraad.

Elk lid ontvangt jaarlijks de jaarkaart. Hiermee is het mogelijk alle terreinen in binnen- en buitenland
te bezoeken. Tevens geeft de kaart reductie op artikelen en bijv. sauna bezoek. Van de NFN ontvang
je het Magazine UIT / Bloot Gewoon. Vanuit de ALB word je d.m.v. nieuwsbrief (De Zonnemail) op de
hoogte gehouden van het wel en wee en de activiteiten binnen de vereniging.